Quản trị mối quan hệ khách hàng - doanh nghiệp

tamnd

Vi Phạm Nội Quy
18/11/15
3
0
0
30
Mối quan hệ khách hàng – doanh nghiệp

Mối quan hệ giữa khách hàng – doanh nghiệp là một mối quan hệ không thể tách rời. Nó liên quan tới lợi ích của hai bên, khách hàng có nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ thì doanh nghiệp sẽ cũng cấp cũng như khi doanh nghiệp có nhu cầu tổng hợp thông tin hay dữ liệu nào đó thì khách hàng sẽ cung cấp cho doanh nghiệp dưới nhiều hình thức khác nhau.

Nhiều khi mối quan hệ khách hàng này chỉ là khái niệm chỉ sự liên hệ, tương tác giữa các khách hàng với doanh nghiệp dựa trên nền tảng các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nó là tiền đề để doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong tương lai. Để có thể đạt được những thành công như mục tiêu đề ra thì doanh nghiệp cần phải quản trị, quản lý khách hàng một cách hợp lý và hiệu quả.


Tầm quan trọng của quan hệ với khách hàng

Doanh nghiệp cần tiếp cận và tạo lập mối quan hệ với khách hàng mới, duy trì và gìn giữ mối quan hệ với khách hàng cũ vì những mối quan hệ này có ảnh hưởng rất quan trọng tới hoạt động kinh doanh, sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Bởi vì :
  • Khách hàng là nguồn lực chủ yếu tạo nên sự thành công cho doanh nghiệp, nguồn nuôi sống cho doanh nghiệp, khách hàng tạo cho doanh nghiệp có doanh thu để doanh nghiệp có thể hoạt động, tồn tại và phát triển.
  • Khách hàng là người đem lại nguồn thông tin cho doanh nghiệp, những thông tin mà họ đem lại rất cần thiết cho doanh nghiệp. Ví dụ như thông tin về nhu cầu của khách hàng, thông tin lĩnh vực của đa số khách hàng…
Không thể phủ nhận rằng sự thành công của doanh nghiệp phải phụ thuộc vào mối quan hệ giữa khách hàng và doanh nghiệp. Khi mà mối quan hệ giữa khách hàng trung thành và khách hàng tiềm năng với doanh nghiệp ngày càng thân cận thì khách hàng có xu hướng quan tâm hơn tới sản phẩm khách hoặc những sản phẩm liên quan tới sản phẩm mà khách hàng đã mua của doanh nghiệp.

https://phanmemquantrikhachhang.wordpress.com/2015/11/27/tong-quat-ve-quan-he-khach-hang/
 

Facebook Comment

Find Diễn đàn Công nghệ thông tin và truyền thông on mobile

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên nào trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
31.053
Bài viết
33.107
Thành viên
5.965
Thành viên mới nhất
cacuoclucky88

Mobile app users
0
Latest mobile user

Tài nguyên mới