Điều khiển Provider Controls

nguyenac

Administrator
Staff member
18/11/08
22.554
1
38
Trong .Net, có một nhóm điểu khiển mới mà bạn chỉ có thể dùng khi chúng được sử dụng chung với các điều khiển khác, nhóm điều khiển này gọi là Provider Controls.

Những điều khiển này có đặc điểm chung là khi chúng được đặt vào form sẽ xuất hiện các thuộc tính mới trên các điều khiển khác.

Provider Controls không hiển thị trên form lúc chạy chương trình, do đó chúng được đặt vào vùng chứa những điều khiển không hiển thị trong lúc thi hành. Nhóm Provider Controls hiện có 3 điều khiển là HelpProvider, ToolTip, ErrorProvider. Cách làm việc của 3 điều khiển này tương tự nhau.

1/- HelpProvider và ToolTip
HelpProvider là điều khiển hiển thị trang hướng dẫn cho các điều khiển. Khi đưa điều khiển này vào màn hình, các điều khiển sẽ có thêm thuộc tính HelpContextID để chỉ định khi người dùng nhấn phím F1 thì chương trình sẽ hiển thị giúp đỡ ở đúng trang có trị số HelpContextID trong tập tin giúp đỡ. Còn ToolTip là một thuộc tính (kiểu chuỗi) của mỗi control. Bạn có thể hiệu chỉnh thuộc tính ToolTip thông qua cửa sổ Properties. Trong lúc chạy chương trình, khi nào bạn để chuột nằm lên điều khiển là chương trình sẽ hiển thị chuỗi ToolTip.

Trong .Net, hai thuộc tính đó không còn dùng trong Windows Forms nữa. Thay vào đó, bạn phải đặt các Provider Controls lên form để thực hiện các công việc tương đương.

Thiết lập thuộc tính HelpNamespace cho điều khiển HelpProvider1 (chọn tập tin giúp đỡ).
Chọn tập tin giúp đỡ cho điều khiển HelpProvider1

Điều khiển HelpProvider cho phép các điều khiển khác chỉ định các trợ giúp tức thời khi người dùng nhấn nút F1. Khi một điều khiển HelpProvider (mặc định là HelpProvider1) được thêm vào một form, thì tất cả các điều khiển trên form đều sẽ có thêm các thuộc tính dưới đây, chúng sẽ hiển thị trong cửa sổ Properties sau khi bạn chọn một điều khiển trên form.

Các thuộc tính mới khi đặt điều khiển HelpProvider vào form :

Các thao tác mở tập tin giúp đỡ bằng lệnh :
Mở tập tin giúp đỡ (*.chm, *.hlp, *.doc)

Cú pháp :

Ví dụ :

Mở tập tin HTML theo ngữ cảnh
Cú pháp :

Ví dụ :

Mở tập tin HTML ở trang tìm kiếm
Cú pháp :

Ví dụ :

Điều khiển ToolTip cũng hoạt động tương tự, nhưng đơn giản hơn. Nó chỉ thêm một thuộc tính mới, tên ToolTip on ToolTip1 vào mỗi control.Ví dụ : tên của ToolTip provider là ToolTip1.

Trong lúc thi hành chương trình, bạn có thể thiết lập giá trị cho thuộc tính ToolTip của điều khiển txtHoTen thông qua phương thức SetToolTip.

Hoặc trong quá trình thiết kế :

Thay đổi giá trị của thuộc tính ToolTip on ToolTip1 của txtNgaySinh
Điều khiển ToolTip khi thi hành chương trình​

Sau khi nhập dữ liệu cho một màn hình, người dùng sẽ nhấn Ok hay Ghi/Lưu để chấp nhận thay đổi dữ liệu mới. Để tránh trường hợp cập nhật dữ liệu không hợp lệ (sai kiểu dữ liệu, vi phạm ràng buộc miền giá trị, …) trên màn hình, bạn thường kiểm tra dữ liệu trên từng Textbox và hiển thị thông điệp để nhắc nhở, thông báo cho người dùng và hướng dẫn cách hiệu chỉnh dữ liệu cho hợp lý.

2/- Điều khiển ErrorProvider
Trong trường hợp xấu nhất, người dùng nhập liệu không hợp lệ ở nhiều điều khiển trên màn hình thì chương trình sẽ xuất hiện liên tục các thông báo nhắc nhở và hướng dẫn hiệu chỉnh liên tục, hết cái này đến cái khác. Chính vì điều này có thể làm cho người dùng cảm thấy khó chịu.

Điều khiển ErrorProvider sẽ thông báo lỗi cho người sử dụng một cách linh hoạt hơn.

Trong lúc thi hành chương trình, nếu kiểm tra thấy một Textbox có lỗi, bạn gán một câu thông báo lỗi vào thuộc tính Error của điều khiển ErrorProvider của Textbox ấy. Để gán thông báo lỗi vào một điều khiển, sử dụng phương thức SetError của điều khiển ErrorProvider.

Để xóa thông báo lỗi cho điều khiển :

Lỗi được thể hiện qua biểu tượng ErrorProvider bên cạnh điều khiển bạn gán lỗi và nội dung lỗi được thể hiện dưới dạng ToolTipText.
Thêm điều khiển ErrorProvider vào hộp thoại​
Thông báo lỗi khi nhập sai kiểu dữ liệu​
Bạn có thể xử lý dữ liệu không hợp lệ thông qua nút lệnh Lưu, Ghi, Tính, OK, … hoặc có thể xử lý thông qua sự kiện Validating của Textbox.

Lệnh xử lý cho ví dụ trên :

Icon là biểu tượng mặc định của điều khiển ErrorProvider. Bạn có thể thay đổi biểu tượng này thành biểu tượng khác thông qua thuộc tính Icon của điều khiển ErrorProvider.
Thay đổi thuộc tính Icon của ErrorProvider​
 

Facebook Comment

Find Diễn đàn Công nghệ thông tin và truyền thông on mobile

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên nào trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
31.050
Bài viết
33.103
Thành viên
5.957
Thành viên mới nhất
susu93439

Mobile app users
0
Latest mobile user

Tài nguyên mới