Điều khiển hộp thoại Color

nguyenac

Administrator
Staff member
18/11/08
22.554
1
38
.NET Framework cung cấp những điều khiển để hiển thị các hộp thoại của Windows như Color, Font, … những hộp thoại chuẩn này là một phần rất cần thiết trong ứng dụng Windows.

Hộp thoại chuẩn Open

Hộp thoại chuẩn Font
Hầu như mọi ứng dụng trong Windows đều sử dụng những hộp thoại chuẩn để xử lý một số công việc chung trong Windows như : mở tập tin, lưu tập tin, chọn font chữ, màu sắc, …

Ứng với mỗi chức năng, VB.Net có từng điều khiển cho mỗi hộp thoại chuẩn, có 4 điều khiển chuẩn trên Toolbox (trừ điều khiển phục vụ công việc in ấn). Những điều khiển đó là FontDialog, ColorDialog, OpenFileDialog, SaveFileDialog. Điều khiển chuẩn phục vụ cho việc in ấn sẽ được hướng dẫn trong các phần sau.

Vị trí của điều khiển khi được thêm vào ứng dụng trong quá trình thiết kế
Các điều khiển hộp thoại này không hiển thị trong lúc thi hành chương trình và chúng cũng không đặt lên form trong quá trình thiết kế. Khi một điều khiển hộp thoại được thêm vào ứng dụng, nó sẽ được đặt riêng trong vùng ở bên dưới form trong quá trình thiết kế được gọi là Component tray.

Sử dụng các điều khiển hộp thoại
Để sử dụng các điều khiển hộp thoại chuẩn, bạn phải thêm các điều khiển này vào ứng dụng. Tiếp theo đó, bạn phải thiết lập một số thuộc tính cơ bản của điều khiển thông qua cửa sổ thuộc tính.

Hộp thoại Color
Trước khi mở hộp thoại Color thông qua phương thức ShowDialog, bạn có thể thiết lập trước một số thuộc tính cho điều khiển.

Hộp thoại Color
Ví dụ : thiết lập các giá trị của điều khiển trước khi mở hộp thoại :

AllowFullOpen

AllowFullOpen = True
Khi thuộc tính AllowFullOpen = True, hộp thoại sẽ cho phép hiển thị các màu cho người dùng tùy chọn. Thuộc tính này sẽ cho phép sử dụng hoặc vô hiệu hóa chức năng Define Custom Colors.

Color
Nếu bạn thay đổi giá trị Color của hộp thoại trước khi hiển thị hộp thoại thì màu đó sẽ được chọn khi hiển thị hộp thoại. Sau khi hộp thoại được đóng, giá trị Color chính là màu mà người dùng chọn trên hộp thoại.

CustomColor
CustomColor là một mảng số nguyên đại diện cho màu thường hay được sử dụng.

CustomColors : {222663, 35456, 7888}
Ví dụ : hiển thị 3 màu thường sử dụng trên hộp thoại :

Bạn không thể đưa vào một mảng các màu thông qua đối tượng Color như sau :

Vì thuộc tính CustomColor phải là một mảng các số nguyên nhưng bạn có thể sử dụng phương thức ToArgb để chuyển màu sang giá trị số :

Phương thức ToArgb trả về một giá trị số nguyên đại diện cho màu Azure. Tuy nhiên, giá trị này là một số âm. Byte đầu tiên của giá trị màu dùng để mô tả độ trong suốt của màu. Do đó, để lấy giá trị của màu, bạn phải lấy trị tuyệt đối của giá trị màu được trả về bởi phương thức ToArgb.

SolodColorOnly
Đây là một thuộc tính có giá trị luận lý. Nếu giá trị là True, nó sẽ giới hạn việc chọn màu của người dùng, chỉ cho phép người dùng chọn những màu tô đặc đối với những máy hiển thị 256 màu.
 

Facebook Comment

Find Diễn đàn Công nghệ thông tin và truyền thông on mobile

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên nào trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
31.050
Bài viết
33.103
Thành viên
5.957
Thành viên mới nhất
susu93439

Mobile app users
0
Latest mobile user

Tài nguyên mới