Điều khiển FlowLayoutPanel, TableLayoutPanel và SplitContainer

nguyenac

Administrator
Staff member
18/11/08
22.554
1
38
FlowLayoutPanel là một điều khiển kiểu Panel, nó sẽ tự động sắp xếp các điều khiển đặt bên trong nó theo một quy tắc định trước khi thêm các điều khiển vào cũng như thay đổi kích cỡ của nó.

1/- FlowLayoutPanel
Thuộc tính FlowDirection bằng LeftToRight​
Thuộc tính FlowDirection bằng TopDown​
Các thuộc tính của FlowLayoutPanel :

AutoSize, AutoSizeMode
Như GroupBox.

FlowDirection
Xác định hướng của các điều khiển đặt bên trong nó. Mặc định là LeftToRight. Có các trị sau :
- BottomUp : xếp các điều khiển theo hướng từ dưới lên.
- LeftToRight : xếp các điều khiển theo hướng từ trái sang phải.
- RightToLeft : xếp các điều khiển theo hướng từ phải sang trái.
- TopDown : xếp các điều khiển theo hướng từ trên xuống.
Padding

Quy định khoảng cách tối thiểu của các điều khiển đặt bên trong nó với đường biên. Có các thuộc tính con là All, Left, Top, Right, Bottom.

Nếu thuộc tính All có giá trị -1 thì các thuộc tính còn lại có thể có giá trị khác nhau tùy theo thiết lập. Nếu thuộc tính All có giá trị khác -1 thì các thuộc tính còn lại sẽ có cùng giá trị với thuộc tính All.

2/- TableLayoutPanel
TableLayoutPanel là một điều khiển kiểu Panel được chia ra thành các ô theo dòng cột để đặt điều khiển vào.

Có thể thêm các dòng và các cột cho điều khiển qua các thuộc tính ColumnsRows của TableLayoutPanel, hay qua thực đơn ngữ cảnh khi nhấn phải chuột trên TableLayoutPanel.
TableLayoutPanel
Mỗi columnrow có thể xác định kích thước bằng pixel (Absolute), phần trăm (Percent) hay tự động điều chỉnh kích thước (AutoSize).
Thêm dòng cột và định kích thước
Ngoài các thuộc tính chung của Panel, TableLayoutPanel còn có các thuộc tính sau :

ColumnCount
Số cột trong TableLayoutPanel.

GrowStyle
Xác định chế độ giãn to ra khi tất cả các ô đều không còn trống. Có các trị sau :
- FixedSize : cố định kích thước, không thay đổi.
- AddRows : thêm dòng mới.
- AddColumns : thêm cột mới.

RowCount
Số dòng trong TableLayoutPanel.

Điều khiển chứa trên nhiều cột
Trong mỗi ô của TableLayoutPanel, bạn chỉ có thể đưa vào một điều khiển. Các điều khiển lúc này sẽ có thêm một số thuộc tính do chứa trong TableLayoutPanel như sau :

Cell
Gồm hai giá trị ColumnRow quy định cột và dòng điều khiển được đặt vào.

ColumnSpan
Quy định điều khiển hiển thị trên bao nhiêu cột khi thuộc tính Dock có trị Fill.

RowSpan
Quy định điều khiển hiển thị trên bao nhiêu dòng khi thuộc tính Dock có trị Fill.

3/- SplitContainer
SplitContainer là một Panel chứa hai Panel bên trong. Hai panel này có thể được thay đổi kích thước nhờ một splitter, một vạch thẳng phân cách hai panel.
Điều khiển SplitContainer trên màn hình
Các thuộc tính của SplitContainer :

FixedPanel
Xác định kích thước các panel con có bị thay đổi hay không khi thay đổi kích thước của SplitContainer. Có các trị sau :
- None : cả hai panel sẽ thay đổi kích thước khi kích thước SplitContainer thay đổi.
- Panel1 : không thay đổi kích thước của Panel1 khi kích thước SplitContainer thay đổi.
- Panel2 : không thay đổi kích thước của Panel2 khi kích thước SplitContainer thay đổi.

IsSplitterFixed
Giá trị mặc định của thuộc tính này là False, cho phép người dùng sử dụng splitter để thay đổi kích thước hai panel. Khi thuộc tính này có giá trị True, splitter không cho di chuyển trong SplitContainer.

Orientation
Xác định vị trí của hai panel nằm ngang hay dọc. Có các trị sau :
- Horizontal : nằm ngang.
- Vertical : nằmd ọc.

Panel1Collapsed, Panel2Collapsed
Cho phép ẩn đi panel1 hay panel2, panel còn lại sẽ lắp đầy SplitContainer.

Panel1MinSize, Panel2MinSize
Xác định kích thước tối thiểu của mỗi panel.

SplitterDistance
Xác định khoảng cách bằng pixel từ Splitter đến cạnh bên trái (nếu hai panel nằm dọc) hay đến cạnh ở trên (nếu hai panel nằm ngang).

SplitterIncrement
Xác định số pixel mà Splitter tăng lên trong mỗi lần di chuyển. Giá trị mặc định là 1.

SplitterWidth
Xác định độ dày của Splitter.
 

kekedaine

New Member
8/10/15
1
0
0
29
ádasdada
 

Facebook Comment

Find Diễn đàn Công nghệ thông tin và truyền thông on mobile

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên nào trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
31.050
Bài viết
33.103
Thành viên
5.957
Thành viên mới nhất
susu93439

Mobile app users
0
Latest mobile user

Tài nguyên mới