Điều khiển Button, CheckBox và RadioButton

nguyenac

Administrator
Staff member
18/11/08
22.554
1
38
Button là điểu khiển cho phép người dùng tương tác với ứng dụng qua sự kiện Click.
Button

Các thuộc tính bạn có thể tham khảo phân mô tả của Label.
DialogResult
Khi Button đặt trên màn hình hiển thị dạng hộp thoại (ShowDialog), thuộc tính quy định giá trị trả về của hộp thoại khi nút được nhấn với các giá trị :
- None : không trả về.
- Ok, Cancel, Abort, Retry, Ignore, Yes, No : trả về các trị tương ứng của Windows.Forms.DialogResult.

TextImageRelation
Thuộc tính quy định cách hiển thị văn bản và hình ảnh trên điều khiển với các giá trị :
- OverLay : văn bản và hình ảnh chồng lên nhau.
- ImageAboveText : hình ảnh ở phía trên văn bản.
- ImageBeforeText : hình ảnh ở phía trước văn bản.
- TextBeforeImage : văn bản ở phía trước hình ảnh.

CheckBox và RadioButton
Các điều khiển này chỉ có hai trạng thái : không được chọn và được chọn. Chúng cho phép trình bày một danh sách cố định để chọn lựa.

Điểm khác biệt giữa hai loại điều khiển này là CheckBox cho chọn nhiều mục, ngược lại RadioButton, nếu trong cùng một nhóm sẽ loại trừ lẫn nhau, nghĩa là mục chọn sau sẽ loại bỏ mục chọn trước.

Để tạo ra nhóm, thường bạn sẽ đưa các RadioButton vào trong một điều khiển có thể chứa các điều khiển khác như : Form, GroupBox, Panel, … sẽ được để cập đến trong các bài sau.

CheckBox và RadioButton
Khi thay đổi trạng thái, điều khiển phát sinh sự kiện CheckedChanged.
Một số thuộc tính của hai loại điều khiển này :

Appearance
Thuộc tính quy định giao diện của điều khiển.
- Normal : hiển thị bình thường như vốn có.
- Button : hiển thị như Button.

AutoCheck
Thuộc tính luận lý quy định trạng thái điều khiển sẽ thay đổi khi được nhấn.

CheckAlign
Thuộc tính quy định canh lề hộp chọn điều khiển với các giá trị như của ImageAlign.

Checked
Trạng thái điều khiển, True - được chọn, False - không được chọn.

Text
Nội dung văn bản hiển thị trên điều khiển.

TextImageRelation
Như của Button.

Sự kiện CheckedChanged
Khi thuộc tính Checked của điều khiển thay đổi sẽ phát sinh ra sự kiện CheckedChanged. Bạn thường sử dụng sự kiện này để thay đổi thông tin hoặc giá trị trên điều khiển hay trên các điều khiển khác.
Ví dụ : thay đổi nội dung hiển thị trên checkbox Nam_nu.
 

Facebook Comment

Find Diễn đàn Công nghệ thông tin và truyền thông on mobile

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên nào trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
31.050
Bài viết
33.103
Thành viên
5.957
Thành viên mới nhất
susu93439

Mobile app users
0
Latest mobile user

Tài nguyên mới