Đăng ký WINDOWS 10 trực tuyến với ACTIVATION KEY


License đăng ký :
 • WINDOWS 10 LTSC 2019 ONLINE LICENSE KEY: 93MGM-NTFKD-6BK63-R6FYR-6Q9PB
 • WINDOWS 10 EDUCATION ONLINE LICENSE KEY: 3ND3F-CWHFG-JCJR4-XFTVW-2GYM3
 • WINDOWS 10 ENTERPRISE ONLINE LICENSE KEY:
  • 36H8N-87FTD-43DF2-TH9V8-DGPJP
  • 37H8N-G8QKK-JX3B6-YV272-7CFCC
  • 33PHT-PN79K-GKB2W-TKXX4-X2FCC
Đổi PRODUCT KEY : chuột phải "My Computer/This PC" & chọn properties - - - Chỗ Windows activation click "Change product key" - - nhập product key mới - - apply - - Xong
Đổi PRODUCT KEY sử dụng COMMAND PROMPT :
 1. Chạy command prompt/CMD với quyền Admin
 2. Mã:
  slmgr.vbs -ipk xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
  VD: slmgr.vbs -ipk BCYMB-NW6XH-XJ2XY-GJVKG-H8RDB] & nhấn ENTER.
 3. Gõ tiếp :
  Mã:
  slmgr.vbs -ato
  & và ENTER. Xong.
 

Bình luận

Facebook Comment

Find Diễn đàn Công nghệ thông tin và truyền thông on mobile

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên nào trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
31.053
Bài viết
33.107
Thành viên
5.965
Thành viên mới nhất
cacuoclucky88

Mobile app users
0
Latest mobile user

Tài nguyên mới