Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngãi ngày 20/10/2016 theo các Quyết định số 533

#1
Ngày 20/10/2016 UBND tỉnh Quảng Ngãi đã công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngãi gồm các phần:
1. Phần Xây dựng: theo quyết định 535/QĐ-UBND
2. Phần Lắp đặt: theo quyết định 533/QĐ-UBND
3. Phần Khảo sát: theo quyết định 544/QĐ-UBND
4. Phần Dịch vụ công ích đô thị: theo quyết định 534/QĐ-UBND
Liên hệ : Miss Hoa - 0946857310
 

Facebook Comment

Tài nguyên mới

Top