Bài 9: Công nghệ trong AJAX - Javascript

nguyenac

Administrator
Thành viên BQT
18/11/08
22.554
1
38
JavaScript là một ngôn ngữ lập trình đa năng, nó tương đối giống C. JavaScript được biết dưới dạng một ngôn ngữ có kiểu tự do, thông dịch, ngôn ngữ kịch bản đa năng.
Kiểu tự do nghĩa là các biến không được khai báo cụ thể như string, integer, hay object, và các biến giống nhau có thể được gán bới các kiểu khác nhau. Ví dụ, đoạn mã sau là hợp lệ:
Mã:
[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#007700]var [/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000bb]x[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#007700]=[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000bb]3.1415926[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#007700];
[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000bb]x[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#007700]=[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#dd0000]‘pi’[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#007700];[/COLOR][/SIZE][SIZE=2]
Biến x lúc đầu được định nghĩa là giá trị số và sau đó được gán lại bởi giá trị xâu kí tự.
Thông dịch nghĩa là các mã nguồn không được biên dịch thành các đoạn mã nhị phân có thể thực thi được, và nó được thực thi trực tiếp, cụ thể là qua các trình duyệt. Khi triển khai một ứng dụng JavaScript, ta đặt mã nguồn trên web server, và mã nguồn này được truyền trực tiếp qua Internet tới web browser.


Đa năng nghĩa là ngôn ngữ này thích hợp để lập trình theo hầu hết các thuật toán và các tác vụ. JavaScript cơ bản hỗ trợ các kiểu số - number, string, date và time, array, các biểu thức toán học được xử lí trong văn bản, và các hàm toán học như các hàm lượng giác và bộ tạo số ngẫu nhiên. Hoàn toàn có thể định nghĩa cấu trúc một đối tượng bằng JavaScript, điều này mang đến nguyên lý cơ bản cho lập trình và để viết lên nhưng đoạn mã phức tạp.

Trong môi trường trình duyệt web, các chức năng cơ bản của trình duyệt, gồm CSS, DOM, và các đối tượng XMLHttpRequest, được coi là các phương tiện của JavaScript, cho phép các nhà phát triển điều khiển các trang ở các mức độ khác nhau.

Trong chồng công nghệ (tức là các công nghệ sử dụng liệt kê từ trên xuống dưới:D) của Ajax, JavaScript là chất kết dính các thành phần lại với nhau.
Học Javascript tiếng việt: xem các bài trong 4rum này

 

Facebook Comment

Find Diễn đàn Công nghệ thông tin và truyền thông on mobile

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
31.023
Bài viết
33.076
Unanswered questions
2
Answered questions
2
Thành viên
5.956
Thành viên mới
tienchiase

Mobile app users
0
Latest mobile user

Tài nguyên mới

Mobile app for XenForo 2 by Appify