Bài 17,18,19: Gửi các request và xử lý response - Giao thức HTTP

nguyenac

Administrator
Thành viên BQT
18/11/08
22.554
1
38
Bài 17:
Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu hoạt đông của giao thức HTTP truyền thống - Hypertext Transfer Protocol, xem xét các bản tin – message của giao thức này. Thay vì quan tâm đến các bit hay byte, chúng ta để ý đến các từ ngữ (thông báo) được xác định trong đặc tả HTTP và các quy tắc kết hợp chúng lại với nhau.
Một HTTP message bắt đầu với một dòng request hay status, tiếp theo có thể là nhiều loại headers và phần message body.


Cấu trúc của HTTP Message
HTTP là một giao thức kiểu client/server; client đưa ra các request, và server sẽ trả lời các request này. Cấu trúc các HTTP message vì thế cũng thay đổi theo yếu tố này. Có một định dạng cho HTTP request và cho các response.HTTP Request
Mỗi request bắt đầu với một Request-Line. Dòng này chỉ ra phương thức mà client yêu cầu, tài nguyên, và phiên bản của HTTP mà client có thể hỗ trợ. Request-Line có thể có tiếp sau một hay nhiều header và một message body.


Một HTTP request bắt đầu với một Request-Line và có thể bao gồm các header và message body. Phần header có thể mô tả quá việc truyền dữ liệu, xác định các yêu cầu hay phần message body kèm theo.
Mã:
GET / HTTP/1.1
Accept: **
Accept-Language: en-us
Accept-Encoding: gzip, deflate
User-Agent: Mozilla/4.0
(compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
Host: [URL="http://www.ft.com/"]www.ft.com[/URL]
Connection: Keep-Alive
Nếu một message header chứa một chuỗi giá trị phân tách bởi dấu “,”; ta có thể tách ra thành các dòng riêng, như ví dụ sau tách các giá trị của Accept-Encoding:
Mã:
GET / HTTP/1.1
Accept: */*
Accept-Language: en-us
Accept-Encoding: gzip
Accept-Encoding: deflate
User-Agent: Mozilla/4.0
(compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
Host: [URL="http://www.ft.com/"]www.ft.com[/URL]
Connection: Keep-Alive
Bảng sau thể hiện các HeaderField, phạm vi áp dụng của chúng trong các request hay response, hay trong message body (entity) đi kèm với request hay response.
 

nguyenac

Administrator
Thành viên BQT
18/11/08
22.554
1
38
Bài 19 :
 

Facebook Comment

Find Diễn đàn Công nghệ thông tin và truyền thông on mobile

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
31.023
Bài viết
33.076
Unanswered questions
2
Answered questions
2
Thành viên
5.956
Thành viên mới
tienchiase

Mobile app users
0
Latest mobile user

Tài nguyên mới

Mobile app for XenForo 2 by Appify