Bài 1 : TÌM HIỂU VỀ JAVASCRIPT

nguyenac

Administrator
Thành viên BQT
18/11/08
22.549
1
38
Ko nói chi dài dòng, <img src="images/nhom/admin.gif" border="0"><b><font color="red">nguyenac</font></b> chỉ cần hiểu sơ các kiến thức sau, nói vậy chứ giống như <img src="images/nhom/admin.gif" border="0"><b><font color="red">nguyenac</font></b> nằm ngửa ra mà đọc như đọc truyện ý, chủ yếu biết sơ để sau này làm thì ít bỡ ngỡ hơn. Nói thật ba cái vụ này, bào tui nói ro ro như cầm sách trước mặt mà đọc thì chết còn sướng hơn:105:. thôi thì bắt đầu nào.
1. Đặc tính của ngôn ngữ javascript:
javascript là một ngôn ngữ thông dịch (interpreter), chương trình nguồn của nó được nhúng (embedded)hoặc tích hợp (integated) vào tập tin HTML chuẩn. Khi file được load trong Browser (có support choJavaScript), Browser sẽ thông dịch các Script và thực hiện các công việc xác định. Chương trình nguồnJavaScript được thông dịch trong trang HTML sau khi toàn bộ trang được load nhưng trước khi trang được hiển thị. Javascript là một ngôn ngữ có đặc tính:
  • Động
  • Đơn Giản
  • Hướng đối tượng (Object Oriented)
2. Ngôn ngữ javascript:
Một trong những đặc tính quan trọng của ngôn ngữ JavaScript là khả năng tạo và sử dụng các đối tượng(Object). Các Object này cho phép người lập trình sử dụng để phát triển ứng dụng. Trong JavaScript ,các Object được nhìn theo 2 khía cạnh:
  • Các Object đã tồn tại.
  • Các Object do người lập trình xây dựng.
Trong các Object đã tồn tại được chia thành 2 kiểu:
  • Các Object của JavaScript (JavaScript Built-in Object).
  • Các đối tượng được cung cấp bởi môi trường Netscape.
3. Built-in Object trong javascript:
JavaScript cung cấp 1 bộ các Built-in Object để cung cấp các thông tin về [hlight]sự hiện hành của các đối tượng được load trong trang Web và nội dung của nó[/hlight].Các đối tượng này bao gồm các [hlight]phương pháp (Method)[/hlight] làm việc với các [hlight]thuộc tính (Properties)[/hlight] của nó.
4. Các đối tượng được cung cấp bởi môi trường Netscape:
Netscape Navigator cung cấp các đối tượng cho phép JavaScript tương tác với file HTML, các đối tượng này cho phép chúng ta [hlight]điều khiển việc hiển thị thông tin và đáp ứng các sự kiện trong môi trường Navigator[/hlight].Ví dụ :
Đối tượng
  • Window : Cung cấp các phương pháp và các tính chất cho cửa sổ hiện hành của trình duyệt,bao gồm các đối tượng cho mỗi frame.
  • Location : Cung cấp các tính chất và phương pháp làm việc với các địa chỉ URL hiện hành được mở. History Các đối tượng history cung cấp thông tin về các danh sách cũ và có thể giới hạn sự tương tác với danh sách.
  • Document : Đây là một đối tượng được sử dụng nhiều nhất .Nó chứa đựng các Đối tượng,tính chất và các phương pháp làm việc với các thành phần của tài liệu như các :form,link,anchor,applet.
5. Các đối tượng do người lập trình xây dựng:
a. Định nghĩa thuộc tính của đối tượng: (Object Properties)
Cú pháp : Object-name.Property-name (tên đối tượng.tên đặc tính)
Ví dụ :Một đối tượng airplane có các thuộc tính như sau:
Airplane.model Airplane.maxspeed
Airplane.price Airplane.fuel
Airplane.seating
b. Thêm các phương pháp cho đối tượng:103: Method to Object)
Sau khi đã có các thông tin về airplane ta tiếp tục xây dựng phương pháp để sử dụng thông tinnày.Ví dụ bạn muốn in ra mô tả của airplane hoặc tính toán khoảng cách tối đa của cuộc hànhtrình với nhiên liệu đã có:
Airplane.description()
Airplane.distance()
c. Tạo một instance của đối tượng:
Trước khi thao tác với một đối tượng của JavaScript ta phải tạo một instance cho đối tượng đó.
6 . Nhúng JavaScript vào trong tập tin HTML:
Cú pháp:
[XCODE="js"]<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”>
JavaScript Program
</SCRIPT>[/XCODE]Thuộc tính của thẻ SCRIPT
.+ SRC :Địa chỉ URL chỉ đến tập tin chương trình JavaScript (*.js)
.+ LANGUAGE: Chỉ định ngôn ngữ được sử dụng trong Script và các phiên bản sử dụng (ví dụ như:JavaScript ,JavaScript .1.2 vv… ,VBScript).
7. Ẩn các Scripts đối với các Browser không cung cấp javascript:
[XCODE="js"]<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”>
<!- - Dòng dấu Script đối với các Browser không cung cấp (support)
JavaScript Program
8. Sử dụng tập tin JavaScript bên ngoài :
[XCODE=js]<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript” SRC=”http://www.hcmuns.edu.vn/scroll.js”>
<!- - Dòng dấu Script đối với các Browser không cung cấp (support)
JavaScript Program
</SCRIPT>[/XCODE]
9. Thêm chương trình vào tập tin HTML:
HTML:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Listing 2.1</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
Here is result:
<SCRIPT LANGUAGE="Javascript">
<!--
document.writeln("It work<BR>");
-->
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>
Sưu tầm & tổng hợp
Tạm thời vậy cái, đây là bài đầu mà, ai ko hiểu gì thì post lại trong topic này nhá:cool:
 

More Thread Same Category

Facebook Comment

Find Diễn đàn Công nghệ thông tin và truyền thông on mobile

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
30.961
Bài viết
33.007
Unanswered questions
2
Answered questions
2
Thành viên
5.950
Thành viên mới
tygdgg881

Mobile app users
0
Latest mobile user

Tài nguyên mới

Mobile app for XenForo 2 by Appify