IDM

Paid IDM 6.30 Build 8

Tải về
You can download only 0 resources in a day
You need minimum 0 post to download the resource
  • Thoát IDM và tạm ngưng trình diệt virus trước khi patch.
  • Giải nén cài đặt phiên bản mới.
  • Chạy file patch với quyền admin.
  • Done.
Top Bottom