CÁC DÒNG MÁY VÀ TÀI LIỆU MOBILE

Các dòng máy không sử dụng HĐH, thông thường. Các dòng dùng HĐH Linux và các dòng xách tay về Việt Nam. Các sơ đồ máy cho anh em trong nghề

Oppo

Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2

HTC

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

SAMSUNG

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

ASUS

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

SONY

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

LEVONO

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

PHILIPS

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

HUAWEI

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

PALM

Chủ đề
2
Bài viết
3
Chủ đề
2
Bài viết
3

CHINA MOBILE

Chủ đề
4
Bài viết
4
Chủ đề
4
Bài viết
4

LG

Chủ đề
3
Bài viết
3
Chủ đề
3
Bài viết
3

MOTOROLA

Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2

SONY ERICSSON

Chủ đề
4
Bài viết
10
Chủ đề
4
Bài viết
10

NOKIA

Chủ đề
3
Bài viết
4
Chủ đề
3
Bài viết
4

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Tài nguyên mới

Top Bottom