CÁC DÒNG MÁY VÀ TÀI LIỆU MOBILE

Các dòng máy không sử dụng HĐH, thông thường. Các dòng dùng HĐH Linux và các dòng xách tay về Việt Nam. Các sơ đồ máy cho anh em trong nghề

Oppo

2
Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết

HTC

0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
Không có

SAMSUNG

0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
Không có

ASUS

0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
Không có

SONY

0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
Không có

LEVONO

0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
Không có

PHILIPS

0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
Không có

HUAWEI

0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
Không có

PALM

2
Chủ đề
3
Bài viết
2
Chủ đề
3
Bài viết

CHINA MOBILE

4
Chủ đề
4
Bài viết
4
Chủ đề
4
Bài viết

LG

3
Chủ đề
3
Bài viết
3
Chủ đề
3
Bài viết

MOTOROLA

2
Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết

SONY ERICSSON

4
Chủ đề
10
Bài viết
4
Chủ đề
10
Bài viết

NOKIA

3
Chủ đề
4
Bài viết
3
Chủ đề
4
Bài viết

Find Diễn đàn Công nghệ thông tin và truyền thông on mobile

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Tài nguyên mới

Mobile app for XenForo 2 by Appify